"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

"Ιστορίες", Γλώσσα Α΄ Δημοτικού


Για το τελευταίο μάθημα της Ενότητας εργασίες θα βρείτε παρακάτω πατώντας την κάθε εικόνα. Καλό μάθημα! 


                                                                             

2 σχόλια: