"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

"Ιστορίες", Γλώσσα Α΄ Δημοτικού


Για το τελευταίο μάθημα της Ενότητας εργασίες θα βρείτε παρακάτω πατώντας την κάθε εικόνα. Καλό μάθημα! 


                                                                             

"Ρινόκερος και κόκορας", Γλώσσα Α΄ Δημοτικού

 Οι εργασίες για το μάθημα είναι εδώ. Πατήστε επάνω σε κάθε εικόνα για να τις κατεβάσετε. Καλό μάθημα!


                                                                                            


                                                                                                                  

"Νυχτώνει", Γλώσσα Α΄ Δημοτικού

 Το Νν είναι ήδη γνωστό στα παιδιά από τα πρώτα μαθήματα.  Πατήστε επάνω στις εικόνες για να τις κατεβάσετε. Καλό μάθημα!

 


"'Όλοι στον κήπο", Γλώσσα Α΄ Δημοτικού

 Και για την ενότητα αυτή πατήστε επάνω στις εικόνες για να κατεβάσετε τις εργασίες. Καλό μάθημα!

                                                                          
                                                                                                                                             
                                                               

" Ο κύριος με το καπέλο", Γλώσσα Α΄ Δημοτικού

 Για την ενότητα αυτή υπάρχουν αρκετές εργασίες. Πατήστε επάνω σε κάθε εικόνα για να τις κατεβάσετε. Καλό μάθημα!


                                                                   
                                            

"Τάσος το σαλιγκάρι", Γλώσσα Α΄Δημοτικού

 Πατήστε επάνω στις εικόνες για να κατεβάσετε τις εργασίες. Καλό μάθημα!


                                                  


"Ένα χελιδόνι", Γλώσσα Α΄Δημοτικού

Για την Ενότητα αυτή πατήστε επάνω στις εικόνες για να κατεβάσετε τις εργασίες. Καλό μάθημα!