"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

'Σπίτι με κήπον", Γλώσσα Γ΄Δημοτικού, Ταμπελάκια για την πόρτα του παιδικού δωμάτιου!

Στο μάθημα αυτό τα παιδιά καλούνται να περιγράψουν ένα ονειρεμένο, ολόδικό τους δωμάτιο. Πατώντας εδώ κι εδώ μπορείτε να βρείτε δύο χαριτωμένα ταμπελάκια για το πόμολο του δωματίου τους! Ζητήστε τους να χρωματίσουν κόκκινο τον σηματοδότη  στο ταμπελάκι "Απαγορεύεται η είσοδος" και πράσινο τον σηματοδότη στο ταμπελάκι "Παρακαλώ, περάστε"! Μπορούν, αν θέλουν, να τα κολλήσουν μεταξύ τους, σε ένα ταμπελάκι δύο όψεων. Νομίζω ότι θα τους αρέσει πολύ!