"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Εξασκούμαι στην απόστροφο, Ενότητα 3, Γλώσσα Γ΄Δημοτικού

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε ένα κέιμενο (σχετικό με το ποίημα "Σπίτι με κήπον"), για να εξασκηθούν τα παιδιά στη χρήση της αποστρόφου. Ρίξτε μια ματιά κι εδώ. Μια ωραία ιδέα για να μάθουμε την απόστροφο διασκεδάζοντας!