"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Θεσσαλονίκη μέσα από χάρτες, (α, β, γ ) τα κυριότερα αξιοθέατά της σε Powerpoint και ένας οδηγός με τα μουσεία της. Πατρίδα...