"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι γεωγραφικοί όροι είναι ένα γνωστικό αντικείμενο που δεν παρουσιάζεται με επάρκεια στα βιβλία του Δημοτικού. Ετοίμασα λοιπόν ένα βίντεο  που παρουσιάζει όλους τους γεωγραφικούς όρους, έτσι ώστε να τους κατανοήσουν τα παιδιά και να είναι σε θέση να τους αναγνωρίζουν στο περιβάλλον.  Θα το βρείτε εδώ. Επιπλέον εδώ μπορείτε να βρείτε ένα φύλλο εργασίας και εδώ ένα επαναληπτικό τεστ για τους Γεωγραφικούς όρους.. Καλό μάθημα!