"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Ιδέες για κατασκευές, Ιστορία, Δ΄Δημοτικού

Εδώ θα βρείτε κάποιες ενδιαφέρουσες κατασκευές που μπορείτε να κάνετε με τα παιδιά στην τάξη.