"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Η τέχνη στην Αρχαϊκή εποχή, Ιστορία, Δ΄Δημοτικού

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε ένα Powerpoint για την τέχνη της αρχαϊκής περιόδου.