"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Ενότητες 1-6, Μαθηματικά Β΄Δημοτικού

Ο "Αριθμός της ημέρας" είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να ελέγξετε αν τα παιδιά έχουν κατακτήσει βασικές μαθηματικές γνώσεις, που αφορούν τις πρώτες ενότητες του βιβλίου. Το σχετικό φυλλάδιο εργασιών εδώ.