"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Ενότητες 1 - 6, Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού

Πλούσιο το υλικό για τις Ενότητες 1-6 του βιβλίου. Πατήστε πάνω σε καθένα και κατεβάστε...

1. Αφίσα- - Μονάδα

2. Αφίσα - Δεκάδα

3. Αφίσα - Εκατοντάδα

4. Αριθμογραμμη 1 - 100 τρενάκι!

5. Φύλλα εργασιών:  α.    β.     γ.     δ.    ε.   

Καλό μάθημα! Περιμένω πάντα τα σχόλιά σας...