"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Ενότητα 23 (β), Μαθηματικά, Β΄Δημοτικού

Ενότητα 23: "Το συμπλήρωμα του 100". Ασκήσεις για περισσότερη εξάσκηση εδώ