"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Ενότητες 16 - 23 (γ) , Μαθηματικά, Β΄Δημοτικού

Επαναληπτικές ασκήσεις για τις ενότητες 16 - 23  υπάρχουν εδώ