"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Προς επεξεργασία Γ θρησκευτικά

Ανάρτηση προς επεξεργασία

Γ δημοτικού μάθημα θρησκευτικών