"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Ενότητα 1, Αριθμοί μέχρι το 1.000, Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού

Πατώντας εδώ θα βρείτε προβλήματα με θέμα τις αποστάσεις των πόλεων. Το φύλλο εργασίας συνοδεύεται και από έναν χάρτη της Μακεδονίας, ώστε τα παιδιά να μορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τα δεδομένα και τα ζητούμενα του κάθε προβλήματος.