"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Επαναληπτικό τεστ 1ης Ενότητας, Γλώσσα Γ΄Δημοτικού

Εδώ θα βρείτε ένα επαναληπτικό τεστ για την 1η Ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας.Δουλέψαμε με τα παιδιά στο Τετράδιο Γλωσσικών Ακήσεων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, γεγονός που πιστεύω ότι τα βοήθησε περισσότερο να κατανοήσουν τα γραμματικκα φαινόμενα.