"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 29-30, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Απλά προβλήματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης για τα παιδιά μπορείτε να βρείτε πατώντας  εδώ κι  εδώ