"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

ENOTHTA 10, Αριθμοί "στόχοι", Μαθηματικά, Β΄Δημοτικού

Οι αριθμοί στόχοι σε ένα  φύλλο εργασιών που θα βρείτε  εδώ.  Καλό μάθημα! Περιμένω πάντα τα σχόλιά σας...