"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Test 2ης Ενότητας σε Powerpoint, Ιστορία, Στ΄Δημοτικού

Για να αξιολογήσετε τις γνώσεις των μαθητών σας στα κεφάλαια της 2ης Ενότητας, μπορείτε να κάνετε χρήση αυτού του Powerpoint.