"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Οι εφευρέσεις της Αναγέννησης, Ιστορία Στ΄ Δημοτικού

Η εξέλιξη των επιστημών κατά την περίοδο της Αναγέννησης οδήγησε σε μια σειρά από ενδιαφέρουσες εφευρέσεις. Θα τις βρείτε εδώ, σε παρουσίαση Powerpoint.