"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Οι κανόνες της τάξης μας - Φύλλο εργασιών, Μελέτη Περιβάλλοντος

Τα παιδιά καλούνται (με τη βοήθεια των εικόνων) να καθορίσουν τους κανόνες της τάξης τους. Το σχετικό φύλλο εργασιών  απευθύνεται σε μαθητές Α' - Δ΄ Δημοτικού και θα το βρείτε πατώντας εδώ.