"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Αναγέννηση, Ιστορία Στ΄ Δημοτικού

Η περίοδος της Αναγέννησης, με τους κύριους εκπροσώπους της στους τομείς των Γραμμάτων, των Τεχνών και της επιστήμης, σε ένα Powerpoint  εδώ.