"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού

Ένα φύλλο εργασιών για τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού μπορείτε να βρείτε εδώ. Μπορεί να δοθεί στα παιδιά μετά από την καθιερωμένη άσκηση σεισμού, που γίνεται κάθε χρόνο στο σχολείο.