"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Επαναληπτικά τεστ, Ιστορία Στ΄Δημοτικού

Επαναληπτικά τεστ για την Ιστορία της Στ΄Δημοτικού μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας σε κάθε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

1. Επαναληπτικό τεστ 1ης Ενότητας

2. Επαναληπτικό τεστ 2ης Ενότητας

3. Επαναληπτικό τεστ 3ης Ενότητας

4. Επαναληπτικό τεστ κεφάλαια 9 - 10

5. Επαναληπτικό τεστ κεφάλαια 11 - 18