"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Ενότητα 16: "Νιώθω", Γλώσσα, Β΄Δημοτικού

Ένα φύλλο εργασίας για τις καταλήξεις -ται και -τε,  δύο φύλλα εργασίας για την  παραγωγή λέξεων εδώ κι εδώ, η μάσκα ενός λύκου και μιας μαιμούς, θα σας βοηθήσουν ελπίζω στο μάθημά σας. Στην κατηγορία "Ευέλικτη ζώνη" θα βρείτε πολύ περισσότερο υλικό όσον αφορά το θέμα "Συναισθήματα". Επισκεφτείτε την...