"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Προγραφικές ασκήσεις, Γλώσσα, Α΄ τάξη

Εδώ θα βρείτε προγραφικές ασκήσεις για την έξάσκηση των παιδιών. Σκέφτηκα να προσθέσω σε κάθε εικόνα τον ανάλογο τίτλο. Απαντώντας στην ερώτηση "Τι λέει εδώ;" μας δίνεται μια θαυμάσια ευκαιρία να κεντρίσουμε τη λαχτάρα τους να μάθουν να διαβάζουν!