"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού - Powerpoints

Ρίξτε μια ματιά σ΄αυτά τα POWERPOINTS. Θα σας βοηθήσουν πολύ για να διδάξετε ευχάριστα τις διάφορες μαθηματικές έννοιες στα παιδιά. Καλό μάθημα!

1. Προσθέσεις και αφαιρέσεις μέχρι το 20

2. Ανεβαίνω μέχρι το 100

3. Ανεβάινω μέχρι το 100 ανα 2, 3, 4, 5, ....

4. Τα μισά και τα διπλάσια των αριθμών

5. Μαθαίνω τα ευρώ

6. Μαθαίνω τα κλάσματα με μία σοκολάτα