"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

14η Ενότητα: "Το ανθρώπινο θαύμα", Γλώσσα, Δ΄Δημοτικού

Για την 14η  Ενότητα της Γλώσσας θα βρείτε εδώ  ένα φύλλο εργασίας και εδώ ένα επαναληπτικό τεστ. Επιπλέον, για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος του μαθήματος, μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω Powerpoints: "Η ιστορία των ταξιδιών στο διάστημα"  και "Οι εφευρέσεις τηε Αναγέννησης".Καλό μάθημα!