"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

"Τα ζώα και η ταυτότητά τους", Εμείς κι ο κόσμος, Β΄Δημοτικού

Μια καλή ευκαιρία να παρακινήσετε τους μαθητές σας να συγκεντρώσουν πληροφορίες για ζώα είναι τα φύλλα εργασιών που θα βρείτε εδώ.