"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Ενότητες 9 - 15, Μαθηματικά, Β΄Δημοτικού

Επαναληπτικές ασκήσεις και προβλήματα για τις Ενότητες 9 - 15 υπάρχουν εδώ