"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Ενότητα 5, Μαθηματικά, Β΄Δημοτικού

Για την Ενότητα 5 μπορείτε να βρείτε εδώ ένα φύλλο εργασίας.