"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Ενότητες 30 - 31 , Μαθηματικά, Β΄Δημοτικού

Υλικό για τις ενότητες 30 - 31 του βιβλίου, μπορείτε να βρείτε εδώ