"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

10η Ενότητα: "Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αέρα", Γλώσσα, Δ΄Δημοτικού

Ένα φύλλο εργασίας για την Ενότητα 10 θα βρείτε εδώ κι ένα επαναληπτικό τεστ της ενότητας εδώ. Μια αφίσα σχετική με τη νοηματική γλώσσα βρίσκεται εδώ. Καλό μάθημα! Για επιπλέον υλικό μπορείτε να ανατρέξετε στην κατηγορία Ευέλικτη Ζώνη, στο φάκελο με τίτλο "Παιδιά με ειδικές ανάγκες".