"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Επαναληπτικά tests, Ιστορία, Δ΄Δημοτικού

Όλα τα επαναληπτικά τεστς των ενοτήτων του βιβλίου βρίσκονται εδώ.