"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Χρωματίζω την Ιστορία, Δ΄Δημοτικού

Σ΄αυτόν τον φάκελο μπορείτε να βρείτε εικόνες για να χρωματίσουν τα παιδιά θέματα που αφορούν την αρχαιότητα.