"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Μακεδονική Δυναστεία, Ιστορία, Δ΄Δημοτικού

Εικόνες από την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου εδώ.