"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Ενότητα 6η: "Το χαμένο κλειδί ", Γλώσσσα, Α΄ τάξη

Για τα μαθήματα της ενότητας "ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ" θα βρείτε πλούσιο υλικό. Ειδικά για την ενότητα "Ο θείος Παύλος" υπάρχουν και κατασκευές που αφορούν την Αφρική. Σε όλα τα μαθήματα έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή γραπτού λόγου.


1. Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος (α)

2. Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος (β)

3.Μην αγγίζετε! Έχι αγκάθια!

4. Κοντά στο τζάκι (α)

5. Κοντά στο τζάκι (β)

6 .Η ευχή (α)

7. Η ευχά (β)

8. Ο θείος Παύλος (α)

9. Ο θείος Παύλος (β)

10. Ο θείος Παύλος (γ)

11. Τ' αγγελάκια τ' ουρανού