"Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει."

William Arthur Ward

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

"Το κοχύλι", Γλώσσα Α΄ Δημοτικού

Για το μάθημα "Το κοχύλι" θα βρείτε εδώ ένα φύλλο εργασιών για τις καταλήξεις -ται και -τε.